گالری عکس و فیلم - نمایشگاه ششم

بازدید آقای مهندس جلال‌پور
بازدید آقای مهندس نعمت‌زاده
بازدید آقای دکتر دیناروند
بازدید آقای دکتر قنبری
بازدید آقای دکتر معلم
ضیافت شام