پیش ثبت نام برای شرکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها،چای، قهوه و صنایع وابسته

  • فرم فوق بعنوان پیش ثبت نام (اعلام آمادگی حضور) بوده و تعهدی برای برگزار کننده ایجاد نمیکند.

  • فرم پیش ثبت نام اولویت در جانمایی و قرار گرفتن در بخش تخصصی حوزۀ فعالیت تکمیل کننده را فراهم میکند.

  • قیمت های غرف به ازای هر متر مربع، پس از اعلام شرکت سهامی نمایشگاهها متعاقباً اعلام خواهد شد. (شرکتهای متقاضی میتوانند جهت اطلاع از قیمت سال گذشته به سایت نمایشگاه www.ibie.irمراجعه فرمایند)

  • حداقل متراژ اختصاصی برای غرفه در فضای روباز 30مترمربع و برای فضای سرپوشیده 18 متر مربع می باشد

  • در صورت دارا بودن نمایندگي خارجي، بخش انگلیسی این فرم برای شرکت خارجی جداگانه تكمیل و مجموع متراژ مورد تقاضا در جدول قید شود.