فرمهای ثبت نام در نمایشگاه هفتم

در ذیل فرمهایی که جهت ثبت نام در نمایشگاه نوشیدنی‌ها و صنایع وابسته و اجاره غرفه هفتمین باید تکمیل شوند، جهت بهره‌برداری شما کاربر گرامی قرار داده شده‌اند. لطفا پس از چاپ و تکمیل فرمها، آنها را به شماره +98 21 88881938 فکس نمایید.
  فرم ثبت نام فارسی
  English Registration Form